6. Sport

Sport is voor Open Vld een kerntaak in het gemeentebeleid. Wij willen mensen stimuleren om regelmatig te bewegen en aan sport te doen, bij de erkende sportverenigingen of als individuele sporter. Sport en beweging zijn voor veel mensen een steeds belangrijker onderdeel van de vrije tijd, dus is het noodzakelijk om hiervoor voldoende infrastructuur te voorzien. Ook in het personeelsbeleid van de gemeente willen wij inzetten op een promotie van deelname aan sportactiviteiten. We zijn ervan overtuigd dat dit het welzijn en gezondheid van eenieder vooruit helpt.

De Gemeente Merelbeke wil de komende jaren alvast fors investeren in sportinfrastructuur en aangezien Open Vld daar de trekker van was de laatste jaren kunnen we dit alleen maar ondersteunen.

Voorjaar 2018 zijn de werkzaamheden aan de tweede sporthal gestart zodat deze zaal snel zal kunnen opgeleverd worden.

Het huidige sportcentrum “Ter Wallen” zal moeten aangepast worden in functie van de vooruitgang in de ontwikkeling van sportpark “Molenkouter”. In dat sportpark willen wij op termijn in het parkgedeelte een speeltuin, Finse Piste, skatezone, BMX-parcours… Voor elk wat wils! Vanzelfsprekend blijft de realisatie van het Sportpark Molenkouter een prioriteit, zij het dat de plannen nog eens goed moeten overwogen worden samen met buurtbewoners die nog bezwaren zien, zodat dit een gedragen project kan worden. Atletiek en voetbal in het centrum van de gemeente moet zijn toekomst vinden in Sportpark Molenkouter.

In het centrum Ter Wallen zullen in de toekomst andere sporten hun toekomst vinden of blijven vinden, zoals de tennisclub, korfbalclub Floriant,… Er dient wel in de brede buurt rond het sportpark een masterplan opgesteld te worden rond de toekomst van de buurt eens KFC Merelbeke verhuisd is naar Sportpark Molenkouter.

Ook de deelgemeenten mogen we niet vergeten. In de komende jaren is het perfect realistisch en haalbaar aan SV Melsen en ESA Bottelare een kunstgrasveld aan te bieden. Net zoals bij andere sport- en jeugdverenigingen gebeurt de financiering door een deel subsidie van de gemeente en een deel eigen inbreng van de club. Het is perfect mogelijk met de clubs tot een akkoord te komen hierover en de nodige budgetten te voorzien.

In Sportpark Koestraat dient een plan van aanpak gemaakt te worden om na de verhuis van Stax voldoende sportieve verenigingen (bv. SK Merelbeke op termijn) in het park gehuisvest te krijgen. Ook kan de uitbating van de cafetaria en het terras (in de zomer) versterkt worden met extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld kanovaren op de Schelde of een speelbos op het C-terrein. Deze site moet een groene en aangename omgeving zijn die als verlengstuk dient van de Liedermeerswijk en het park daar.

Voor de verenigingen werken we aan een online tool om materiaal te kunnen huren, naar het model van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan de samenwerking tussen verenigingen in Merelbeke bevorderen. De coördinatie gebeurt door de sportdienst.


Terug naar overzicht