5. Personeel, Diensten en Organisatie

Merelbeke is een bloeiende en groeiende gemeente en haar interne organisatie moet dan ook mee evolueren met de tijd. Wij mikken op een efficiënte, moderne en klantvriendelijke organisatie.

Hoe dan ook staat de gemeentelijke organisatie voor een grote uitdaging met de inkanteling van de OCMW-diensten en het overbrengen van alle ouderenzorgtaken naar de Zorgband Leie en Schelde. Deze laatste vereniging beoogt de ouderenzorgactiviteiten van het OCMW onder te brengen in een vereniging van OCMW’s die samen de publieke zorg beheren in een regio ten oosten van Gent. Door samen te werken, kunnen deze OCMW’s hun dienstverlening verderzetten en verbeteren. Het oogpunt is een organisatie die kwaliteit biedt aan een betaalbaar tarief. De Zorgband Leie en Schelde biedt toekomst aan alle personeelsleden en klanten van de huidige OCMW dienstverlening inzake ouderenzorg. De sociale dienst, sociaal huis en overkoepelende diensten zullen in hoofdzaak wel in het gemeentelijk organogram integreren.

Om de efficiëntie te verhogen moet de gemeente zich in eerste instantie nog meer gaan richten op haar kerntaken. Daartoe moeten sommige uitgaven (vb. catering en receptiekosten, …) eens onder de loep worden genomen. Ook willen we dat jaarlijks één van de gemeentelijke diensten het voorwerp vormt van een externe audit, die suggesties moet aanleveren voor een betere werking van de organisatie en efficiëntiewinsten. Verder moet worden nagegaan of alle personeelsleden die uitstromen omwille van pensionering, wel moeten worden vervangen. Vermoedelijk zullen door de inkanteling van het OCMW in de gemeentelijke dienstverlening bij de overkoepelende diensten een aantal diensten meer personeel tellen dan noodzakelijk. Door de jaren heen moet het doel van het nieuwe organogram bereikt worden door natuurlijke afvloeiing, niet door naakte ontslagen. Nieuwe technologieën kunnen de werkdruk voor bepaalde administratieve taken verlichten.

We willen m.a.w. permanent aandacht hebben voor een efficiëntere organisatie van de gemeentediensten en de leidinggevenden binnen de gemeente hier ook op responsabiliseren, door hen vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. We geven die leidinggevenden daarnaast ook de nodige vrijheid in hun personeelsbeleid en verzetten ons tegen politieke invloed op logische HR-beslissingen.

Voor de toekomst van de gemeentelijke financiën is het van belang dat de globale personeelskost (excl. verplichte indexeringen en baremieke verhogingen) stabiel blijft. Intern kunnen wel verschuivingen plaatsvinden waarbij de ene functie niet langer ingevuld wordt en extra functies worden voorzien voor nieuwe taken.

Daarnaast moet de gemeente verder gaan op de ingeslagen weg van een betere digitale dienstverlening. De website van de gemeente Merelbeke is vorig jaar volledig vernieuwd en laat burgers toe om al heel wat administratieve zaken van thuis af te handelen. Nu is het zaak om die nieuwe mogelijkheden nog verder uit te breiden en beter bekend te maken. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de uitbouw een mobiele app waarlangs de dienstverlening van de gemeente vlot kan worden aangesproken. Nieuwe mobiele identificatieplatformen zoals “Itsme” bieden uitgelezen mogelijkheden om burgers ook via hun smartphone uniek te identificeren. Ten slotte moet ook worden nagegaan welke mogelijkheden voor efficiëntiewinsten andere nationale projecten zoals de digitalisering van de aktes van burgerlijke stand, het digitaal kadaster en de officiële mailbox voor burgers en bedrijven, met zich kunnen brengen voor de gemeente.

Ten slotte bieden nieuwe technologieën ook uitgelezen kansen om de gemeentelijke diensten nog klantvriendelijker te maken. Zo moet het bestaande elektronische en telefonische meldpunt van de gemeente Merelbeke makkelijker kunnen worden bereikt (vb. via een eenvoudiger telefoonnummer, een makkelijker te onthouden URL of door integratie in een mobiele app) en beter bekend gemaakt worden. De klantvriendelijkheid van de gemeente kan ook verhoogd worden door een betere opvolging van wat er op sociale media wordt gemeld over de gemeente én door meer actief gebruik te maken van deze nieuwe media om de interactie met de Merelbekenaars te verhogen. Binnen de gemeente kunnen daartoe best wat personeelsmiddelen verschuiven van administratie naar communicatie.


Terug naar overzicht