1. Openbare werken

1.1 Kerngedachten

Open Vld wil iedere deelgemeente een attractief centrum bieden. Iedere Merelbekenaar, eender welke deelgemeente die bewoont, heeft recht op een aangename leefomgeving. Dit betekent voor ons dat we er eerst en vooral voor zorgen dat iedereen ‘droge voetjes’ heeft en dat we de geleverde inspanningen op het vlak van wateroverlast verderzetten. De vele investeringen in collectorwerken en leidingen hebben ertoe geleid dat de wateroverlast die onze gemeente kende begin de jaren 2000 verleden tijd is. Laat ons dit zo houden!

Wij pleiten voorts voor een onderhoudsbeleidsplan weginfrastructuur waar een plan op lange termijn moet in opgenomen worden voor renovatie en onderhoud van de weginfrastructuur. Nu is het heraanleggen van een straat vaak het voorwerp van verkiezingsbeloftes, maar ons lijkt het aangewezen dit onderhevig te maken aan een langetermijnplan met objectieve criteria welke pijnpunten men eerst aanpakt.

Hoe dan ook weten we dat het Vlaams Gewest in de volgende legislatuur vernieuwingswerken plant op de Hundelgemsesteenweg tussen het centrum van de gemeente richting Bottelare en Munte. Het wegdek is hier inderdaad verouderd en in slechte staat. Open Vld meent dat Merelbeke zich moet inspannen op deze as het wegdek attractief in te richten met het oog op de vlotte doorstroming van het verkeer en de verbetering van een (veilig) fietspad en voetpaden. Ook in de Flora wijk dient het verouderd deel van de Hundelgemsesteenweg aangepakt te worden, wat ook opties biedt om het kruispunt tussen de steenweg en de Van Goethemstraat veiliger te maken.


1.2 Wat hebben wij in petto voor de deelgemeenten

Bottelare

Het dorp van Bottelare is voor Open Vld de komende jaren een absolute prioriteit. Het schepencollege besliste recent tot een studie over het dorpscentrum, maar het is van belang dat we tot actie overgaan in de volgende legislatuur. In de volgende legislatuur willen wij dan ook graag de zone hierboven aanpakken en renoveren. Zo kunnen we er voor zorgen dat Bottelare een aantrekkelijke dorpskern krijgt. Vermoedelijk zijn ook rioleringswerken nodig, naast een aantrekkelijke bovenbouw die een aangename ontmoetingsplaats moet worden.


Munte

Ook in Munte moet de pleinzone die hieronder afgebakend verfraaid worden. Ook de rioolproblematiek moet herbekeken worden. Munte is een van onze mooiste deelgemeentes en het plein straalt een authentiek karakter uit. Dit moet behouden blijven, maar door verfraaiingen moeten we de dorpskern een echte pleinfunctie geven, die ook voor voetganger gemakkelijker toegankelijk is.


Kwenenbos

Ook in Kwenenbos wil Open Vld waar mogelijk de pleinfuncties versterken. Dit kan bijvoorbeeld in de zone hieronder. Een opwaardering van dit soort pleintjes, met bijvoorbeeld aangename zitbanken en speeltuigen kan ervoor zorgen dat dergelijke eerder dode ruimtes echte ontmoetingsplaatsen worden in de buurt.


Melsen

In Melsen werden recent de Gaversesteenweg en dorpskom heraangelegd. De niet opgeloste aandachtspunten (trillingen en overlast) na de renovatie moeten daarbij dringend opgelost worden ten behoeve van de bewoners die hiermee geconfronteerd worden. Ook in Melsen pleiten wij ervoor een pleinfunctie te creëren ter hoogte van de Melsenstraat en Sint Stephanuskerk. Ook Melsen moet zijn ontmoetingsplaats kunnen hebben in de buitenlucht. Dat dit in de smaak valt, werd overigens bewezen naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie voor de buurt in januari 2018.


Lemberge

De inrichting van het centrum van Lemberge kan attractiever met het oog op het creëren van een pleinfunctie die een ontmoetingsruimte kan zijn in de buurt van de school en de kerk. Ter hoogte van de school wordt ingezet op veiligheid en in de Van Gansberghelaan op ‘droge voetjes’.

De inrichting van de fietsinfrastructuur in Lemberge op de hoofdassen moet met de tijd verbeterd worden tot volwaardige fietsroutes. Ook de rioleringsproblematiek moet onderzocht worden en er moet een planning opgesteld worden voor de noodzakelijke werken gedurende de komende jaren.


Merelbeke Centrum

De komende jaren moet in Merelbeke Centrum ingezet worden op de oudste straten die aan renovatie toe zijn. Wij denken daarbij aan de C. Sneyssenslaan, Polderstraat en Bergbosstraat. Ook de omgeving van de OCMW campus moet na 2020 (als de werken op de site afgerond zijn) afgewerkt worden, bijvoorbeeld dient er een planning gemaakt te worden voor heraanleg van het laatste deel van de Poelstraat dat nog niet gerenoveerd werd.

De Oude Gaversesteenweg en de J. Hebbelynckstraat zijn ook twee straten die prioritair aandacht moeten krijgen, zowel wat betreft de riolering als de bovengrondse veiligheid.


Merelbeke Flora

De H. Consciencestraat moet ingebed worden in een volwaardig fietsnetwerk, waar ze de rol van fietsstraat kan krijgen.

De Koningin Elisabethlaan en witte wijk zijn de twee wijken die het meest dringend aan renovatie toe zijn. Zij moeten in een planning opgenomen worden als prioritair voor het verbeteren van het wegdek en voetpaden.

De Tertzweildreef wordt in samenspraak met de eigenaar van de straat gerenoveerd. Deze straat heeft een privaat karakter, maar er dient een oplossing gevonden te worden voor de erbarmelijke staat van de weg.


Schelderode

In Schelderode is de heraanleg van de Molenstraat het meest prioritair, zeker voor wat betreft de fietsinrichting van de straat. Ook de voetpaden in een aantal straten die dienstig waren als omleiding tijdens de werken van de Gaversesteenweg moeten verbeterd worden.


Terug naar overzicht