17. Jeugdbeleid

Het nieuwe cultuurhuis wordt voor de jeugdverenigingen een nieuwe thuis voor allerlei evenementen die niet kunnen plaatsvinden in het jeugdhuis.

De jeugdverenigingen die kampen met cruciale tekorten in de basisinfrastructuur van hun lokaal moeten de nodige ondersteuning krijgen om die problemen aan te pakken.

In ons hoofdstuk openbare werken zetten wij in verschillende wijken in op meer pleinfuncties die specifiek zo ingericht moeten worden zodat ze attractief zijn voor de jeugd en kinderen om veilig en rustig te spelen en elkaar te ontmoeten.

De fietsschoolroutekaart wordt geactualiseerd en we willen een veilig netwerk van fietsroutes maken van en naar scholen zodat kinderen en de jeugd gemotiveerd wordt om de fiets te nemen en dit op een veilige manier te kunnen doen. Ook de basisfietsinfrastructuur, bijvoorbeeld fietsstallingen en boxen, moet uitgebreid worden.

Het openbaar domein in de buurt van jeugdbewegingen wordt specifiek gescreend op veiligheid van dez zwakke weggebruiker en eventuele aanpassingen aan oversteekplaatsen kunnen daarna uitgevoerd worden indien zij bijdragen tot de veiligheid van de jeugd en ouders die hen begeleiden.


Terug naar overzicht