4. Financiën

Open Vld pleit voor een verlaging van de gemeentelijke belastingen in de volgende legislatuur. Sommige partijen menen dat dit niet haalbaar is. De jaarrekeningen van de afgelopen jaren van Gemeente en OCMW-bestuur bewijzen jaarlijks forse overschotten. Bovendien is Merelbeke een bloeiende gemeente met een vrij welvarende bevolking. De inkomsten stijgen vrij snel. Het enige resultaat van het niet verlagen van de belastingen is dat er meer uitgaven worden gedaan dan nodig. Dit leidt soms tot een gebrek aan scherpte in het beleid.

Meer belastingen eisen van burgers dan strikt noodzakelijk is dan ook gewoon onnodig. Wij willen dan ook in de volgende legislatuur de belastingen voor gezinnen en zelfstandigen doen dalen.

Concreet pleiten wij voor de verlaging van de forfaitaire gezinsbelasting van 70 euro per jaar naar 35 euro per jaar en voor alleenstaanden willen wij de forfaitaire gemeentebelastingen van 40 euro naar 20 euro verlagen. Voor de zelfstandigen willen wij onderzoeken of het juridisch mogelijk is hen vrij te stellen van de forfaitaire gezinbelasting als ze al de forfaitaire gemeentebelasting als gezin of alleenstaande betalen. Indien de schuldgraad verder daalt de komende jaren moet het voor ons ook mogelijk zijn de opcentiemen op de personenbelasting van 8% naar 7,8% te verlagen.

De zogenaamde bouwtaks of DORO-taks is een taks die betaald wordt voor het behandelen van een bouwvergunning. Recent waren er een aantal grote bouwaanvragen van ondernemingen die onverwacht veel geld opleverden voor de gemeente. Eigenlijk was deze taks bedoeld om de administratieve last van een bouwvergunning op te vangen, maar de opbrengsten overstijgen dat veruit. Dit was nooit de bedoeling van die belasting. Bijgevolg wil Open Vld dat de opbrengst van deze taks terugvloeit naar initiatieven voor lokale handelaars, zoals in 2018 ook zal gebeuren omtrent de bewegwijzering voor handelszaken. Zo zijn onze lokale handelaars de begunstigde van de stijgende opbrengst van deze belasting en wordt dit geld niet zomaar gebruikt voor nieuwe uitgaven. Onze lokale handelaars moeten we koesteren en ondersteunen en op die manier kunnen we hen beleidsmatig ondersteunen waar we kunnen.

De Gemeente Merelbeke int ook nog tal van kleinere taksen waar men zich kan van afvragen of het sop de kool waard is, zoals bijvoorbeeld een taks voor het openblijven van drankgelegenheden na sluitingsuur (opbrengst: 100 euro per jaar), een taks op bankautomaten (opbrengst: 9.100 euro per jaar). Het lijkt ons beter deze taksen te schrappen omdat ze niet doelmatig zijn en te weinig opleveren in vergelijking met de administratieve lasten die erbij komen kijken.

Merelbeke staat de komende jaren voor enkele grote investeringskosten, zoals de bouw van het nieuwe seniorencentrum (6 miljoen euro), de buitenschoolse kinderopvang (2 miljoen euro), de tweede sporthal (2 miljoen euro) en het gemeenschapscentrum (6 miljoen euro). Daarnaast worden er een aantal investeringen verwacht in de sportinfrastructuur, die dringend en noodzakelijk zijn. Na deze uitgavenronde dient de gemeente de schulden verder af te bouwen.


Terug naar overzicht