18. Bibliotheek

Open Vld wil blijvend investeren in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek (POB). De bibliotheek is immers een laagdrempelige instantie die toegang verleent tot kennis, cultuur en ontspanning voor alle inwoners van de gemeente.

In de toekomst zal de POB wellicht een nieuwe rol als kenniscentrum vervullen via een uitgebreidere toegang tot moderne media en het internet. Daarnaast dient de POB ook te fungeren als een centrum voor ontspanning en cultuur. Niet alleen via het aanbod van geschreven en auditief materiaal en een ruim aanbod van gezelschapsspelen maar ook via tentoonstellingen, lezingen en culturele activiteiten dient de POB bij te dragen tot de ruimere verspreiding van kennis en cultuur. Een nauwe samenwerking met het gemeenschapscentrum is daarbij vanzelfsprekend.

De POB dient ook een aangename ontmoetingsplaats te zijn waar men kan genieten van een koffie of thee of een drankje, waar men in alle rust zijn krant kan lezen, waar men info kan opzoeken over de gemeente of waar men kan studeren. De POB dient ook blijvende inspanningen te leveren om ten dienste te staan van de plaatselijke scholen en hun leerlingen om hen leesplezier bij te brengen en hen toegang te verlenen tot kennis en cultuur.


Terug naar overzicht