›› Home ›› Onze-kandidaten

Onze kandidaten

#1 Egbert Lachaert
Lijsttrekker

Egbert is voor de tweede keer op rij onze lijsttrekker. Na twaalf jaar lokale bestuurservaring en vijf jaar nationale politieke ervaring stelt hij zich kandidaat-burgemeester. Hij heeft alle vaardigheden in huis om deze taak te kunnen waarnemen.

Lees meer
#2 Hilde Goedertier
Merelbeke-centrum

Hilde Goedertier is afkomstig uit Melsen, en woont momenteel in Merelbeke-Centrum. In het dagelijkse leven is Hilde zorgmanager in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg Hilde het vertrouwen van vele kiezers. Ze werd in de huidige legislatuur aangesteld als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid voor Open VLD en tevens voorgedragen als fractieleider voor Open VLD Merelbeke. Hilde is overtuigd liberaal; een denker en doener, met visie en daadkracht.

Lees meer
#3 Tim De Keukelaere
Bottelare

Tim was de afgelopen zes jaar schepen van onder meer financiën, ruimtelijke ordening en economie. Hij kan als Schepen van financiën mooie financiële resultaten voorleggen. Merelbeke kruipt uit de schuldenput die begin de jaren 2000 bestond. Er is 20 miljoen euro in kas en de schuldgraad daalde naar een niveau dat in 20 jaar niet gehaald was. Hij zette zich de afgelopen jaren ook in voor een Burgermeesterconvenant om de CO2-uitstoot in Merelbeke tegen 2030 te doen dalen. 

Lees meer
#4 Luc Van Huffel
Flora-wijk

Luc Van Huffel is geboren en getogen in Merelbeke, meer bepaald in de Flora-wijk. Hij is op dit ogenblik voorzitter van de gemeenteraad, een rol die hij met glans vervult. In het dagelijkse leven is Luc actief in het bankwezen als beleidsadviseur. Met veel enthousiasme stelt Luc zich kandidaat, als sterke kandidaat uit de mooie Flora-wijk!

Lees meer
#5 Caroline Van Geyt
Merelbeke-centrum

Caroline Van Geyt woont al 15 jaar in het centrum van Merelbeke. Toen ruilde ze Gent-Centrum in voor Merelbeke-Centrum. Een keuze die ze zich nog niet heeft beklaagd. Caroline is een gedreven, integere en recht-door-zee vrouw die van aanpakken weet. Voor Caroline betekent liberalisme het nemen van verantwoordelijkheden, en meedenken en meewerken aan oplossingen. Welzijn en gezondheidszorg liggen haar nauw aan het hart, onder meer door haar job als stafmedewerker in het UZ Gent. 

Lees meer
#6 André De Ruyck
Merelbeke-centrum

André De Ruyck is geboren en getogen in Merelbeke en is al 72 jaar een fiere Merelbekenaar. Zijn politieke carrière startte in het jaar 2000. Al drie ambtstermijnen zet André zich in voor de Merelbekenaren. Eerst als OCMW-raadslid, momenteel als gemeenteraadslid. André wil zich blijven inzetten voor een goed uitgebouwd patrimonium in de gemeente, en in het bijzonder voor de uitbouw van voldoende sociale woningen. Daarnaast hecht hij veel belang aan de groeiende mobiliteitsdruk.

Lees meer
#7 Monique Loeman
Merelbeke-centrum

Monique Bettens-Loeman is al drie legislaturen actief in de politiek van Merelbeke en haar goesting is nog niet over. Vandaag zetelt zij als OCMW-raadslid en gemeenteraadslid. Monique is altijd een sociaal geëngageerd persoon geweest met bijzondere aandacht voor de senioren en de zwakkeren in onze samenleving. Twaalf jaar zetelt ze al in de seniorenraad en andere sociale en culturele bestuursorganen, en bovenal weet Monique wat er leeft bij de mensen.

Lees meer
#8 An-Sofie Mestdagh
Flora-wijk

An-Sofie is onze jongste kandidate, maar is wel al drie jaar actief in het bestuur van Open Vld Merelbeke en Jong Vld. Als studente verpleegkunde heeft ze een sterk maatschappelijk engagement. Ze werkte bovendien vanaf heel jonge leeftijd al als jobstudent in veel verzorgingsinstellingen en kent de sector ondertussen heel goed. Als werkstudent werkt ze ook regelmatig in de forensische psychiatrie.

Lees meer
#9 Rita Van Oostende
Merelbeke-centrum

Rita Van Oostende gaf 40 jaar les aan het GILKO in Merelbeke. Zij is met pensioen sinds 2015, maar dat betekent zeker niet dat ze nu stilzit. Ze is vrijwilliger in het Gemeentelijk Archief en in het Toeristisch Infopunt in Munte. Tegenwoordig woont Rita in Merelbeke-centrum, maar oorspronkelijk komt ze uit Flora. Rita wil graag haar steentje bijdragen aan het Merelbeke voor de toekomst. Uiteraard is onderwijs erg belangrijk voor haar, maar ook belastingsverlaging en mobiliteit vindt ze erg belangrijk.

Lees meer
#10 Ingrid Willems
Schelderode

Ingrid Willems geeft les aan het Instituut Bert Carlier, een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Ze begeleidt jongeren in de afdeling van de logistiek assistenten, met het doel om later in ziekenhuizen en zorginstellingen te werken. Door haar job heeft ze een sterke interesse in onderwijs en zorg. Ingrid wil meewerken om van Merelbeke een bloeiende, bruisende gemeente te maken met een mooi aanbod in sport en cultuur. Ingrid is een goedlachse Merelbeekse, die volop geniet van het sociale leven in de gemeente, met een groot hart voor het carnavalsgebeuren.

Lees meer
#11 Vera de Hoog
Bottelare

Vera de Hoog is zorg- en beleidsondersteuner in het onderwijs. Door haar ervaring als schooldirecteur, leerkracht in basisscholen en als coach voor startende leerkrachten is het logisch dat onderwijs haar nauw aan hart ligt. Naast haar loopbaan in het onderwijs ging ze ook naar de Academie voor Schone Kunsten, waar ze haar passie voor cultuur verder ontwikkelde. Vera is een erg gemotiveerde en sterke vrouw die altijd haar beste beentje voorzet in alles wat ze doet. Gezien zij zelf alleenstaande mama is, vindt zij het ook belangrijk dat er in Merelbeke aandacht is voor alleenstaanden.

Lees meer
#12 Johan Hermie
Bottelare

Johan is een geboren en getogen inwoner van Bottelare. Hij neemt voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen omdat hij zijn dorp koestert en het samen met de andere kandidaten blauw wil kleuren. Hij pleit voor een mooi, toegankelijk en vernieuwd dorpsplein voor Bottelare. Ook het thema mobiliteit ligt Johan nauw aan het hart. De strijd voor een goede doorstroming van het verkeer over de grote assen is daarbij een aandachtspunt.

Lees meer
#13 John Engels
Merelbeke-centrum

John Engels gelooft dat Merelbeke de schoonste gemeente van ’t land is! Hij heeft wel 100 ideeën over hoe we de gemeente nog aangenamer kunnen maken voor jong én oud. Zijn stokpaardjes zijn handel en horeca. John zou in de toekomst graag zien dat de Merelbeekse middenstand terug volledig openbloeit, en dat de horeca heropleeft. Daarnaast hecht hij veel belang aan de veiligheid in de gemeente en de lastenverlaging voor gezinnen en bedrijven.

Lees meer
#14 David Verhaeghe
Merelbeke-centrum

David Verhaeghe zet zich sterk in voor sport in de gemeente. Hij is al jaren actief in de raad van bestuur van de Sportraad in Merelbeke. Hij zette ondermeer zijn schouders onder de nieuwe Padelterreinen, en helpt in de tennisclub in de Sportstraat mee om de club financieel gezond én toegankelijk te maken voor iedereen. Hij groeide op in de Flora-wijk en woont in het Centrum. 

Lees meer
#15 Kimberly Van Syngel
Merelbeke-centrum

Kimberly is erg geëngageerd in vele verenigingen en in de jeugdbeweging. Ze was tot voor kort voorzitter van de jeugdraad en streed de afgelopen jaren bij het gemeentebestuur voor de belangen van de jeugd en de jeugdverenigingen. Zo nam ze initiatieven rond sensibilisering ‘drinken en rijden’ en rond het fuifbeleid. Velen kennen Kimberly ook als vrijwilliger in de speelpleinwerking of omdat ze als student ook regelmatig werkt in de horeca, zoals bij haar papa Philippe, die de Rode Haan uitbaat en vroeger in de Afspanning in Munte.

Lees meer
#16 Sepp Tyvaert
Melsen

Een vrolijke wereldverbeteraar met een passie voor politiek. Dat is Sepp. Geboren te Gent, getogen te Schelderode en Melsen. Gevoetbald bij SV Melsen en zeventien jaar in de scouts gezeten. Hij studeerde rechten, maar zijn politieke interesse kreeg de bovenhand. Hij werkt nu in Brussel op het partijhoofdkwartier van Open Vld, waar hij zich bezighoudt met de communicatie op sociale media en het ledenmagazine Blauw.

Lees meer
#17 Megi Rroku
Merelbeke-centrum

Megi Rroku doet voor de eerste maal mee aan de verkiezingen. Met haar 24 lentes wil ze haar graag inspannen voor een toegankelijk en fijn Merelbeke voor iedereen. Megi was tijdens haar studies rechten ook actief in het LVSV (Liberaal Studenten Verbond), waardoor ze heel wat inhoudelijke bagage heeft. Haar levensmotto luidt “stilstaan is achteruitgaan”. Megi werkt als advocate, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.  

Lees meer
#18 Freddy Remue
Munte

Freddy Remue is al jaren een sterke kracht in onze afdeling. In 1994 overtuigde Jean Pede hem om bestuurslid te worden bij de lokale afdeling, sindsdien levert hij daar goed werk, o.m. als secretaris. Freddy werkt al veertig jaar lang in een chemisch bedrijf en heeft erg veel kennis op het vlak van veiligheid, milieu en welzijn. Het einde van zijn loopbaan is in zicht en Freddy heeft veel goesting om zich nu in te zetten voor de gemeentepolitiek.

Lees meer
#19 Wilfried Caudron
Lemberge

Wilfried Caudron is sinds jaar en dag trotse Lembergenaar. Meer dan 20 jaar lang was hij postbode in het meest landelijke deel van onze gemeente. Nu geniet Wilfried van welverdiend pensioen. Hij staat op de lijst in oktober om de belangen van de inwoners van Lemberge goed te kunnen verdedigen en hun stem te laten horen in het gemeentehuis van Merelbeke.

Lees meer
#20 Gino Pauwels
Merelbeke-centrum

Gino is voor de tweede keer kandidaat voor de gemeenteraad in Merelbeke. Zes jaar geleden was Gino nog maar net in onze gemeente komen wonen, maar als geëngageerd liberaal bood hij zich onmiddellijk aan onze enthousiaste groep te versterken. Sedertdien maakte Gino steeds deel uit van het bestuur van Open Vld Merelbeke en volgde hij de lokale actualiteit op de voet. Bij deze tweede deelname voelt hij zich met veel kennis van zaken gewapend om de burger te dienen.

Lees meer
#21 Eric Delmaire
Schelderode

Eric is sedert enkele jaren gepensioneerd. Voordien was hij jarenlang actief in het onderwijs als leerkracht. Eric woont in Schelderode, aan de Molenstraat. Hij is gehecht aan de rust en het groen karakter van zijn dorp. Samen met zijn echtgenote heeft hij een passie voor wandelen en reizen. Eric doorkruist Merelbeke dan ook vaak te voet en ziet zo wat goed en fout gaat.

Lees meer
#22 Davine De Ronne
Kwenenbos

Davine De Ronne is reeds 6 jaar bestuurslid bij Open Vld Merelbeke. Daarnaast is zij ook trotse voorzitter van de jongerenafdeling in Merelbeke en lid van het AGB Merelbeke. Davine is een zeer geëngageerd persoon waar je steeds kan op rekenen. Haar engagement in Merelbeke is erg groot; lid en leiding van KAJ Merelbeke, lid van de jeugdraad… Door haar job als consulent verkeer en slachtofferbejegenaar bij de politiezone Assenede-Evergem heeft ze een passie voor verkeer en veiligheid.

Lees meer
#23 Bea De Roeck
Kwenenbos

Bea De Roeck is de vrouw van de ex-wielrenner uit Merelbeke, Eric D’Haene. Zij wil graag op sportief vlak veel betekenen voor de gemeente Merelbeke. Naast een vurige passie voor sport, is Bea ook gepassioneerd door het carnavalsgebeuren in de gemeente. Als trotse mama van Wim, Jan (Prins Carnaval Merelbeke 2007), en Anneke (Prinses Carnaval Merelbeke 2018) is ze hier sterk in gedreven. Bea werkt als administratief bediende bij CAR Ter Kouter in Deinze.

Lees meer
#24 Anneke Matthijs
Merelbeke-centrum

Anneke Matthijs is voor de derde keer kandidaat op onze lijst. In de vorige legislatuur zetelde Anneke in de OCMW-raad voor Open Vld, waar zij vooral de sociale dossiers volgde in het Comité Sociale Dienst. Anneke is dan ook erg sociaal geëngageerd. Zij nam ook het initiatief om een vereniging op te richten voor vrijetijdsactiviteiten van kindjes met een beperking.

Lees meer
#25 Antony De Pauw
Flora-wijk

Antony De Pauw is al 29 jaar actief in de tuincentrumbranche, waarvan 10 jaar als vennoot in Eurotuin Groep, erg bekend in Merelbeke. Zijn ervaring met het opvolgen en sturen van een team zijn zaken die ook van pas kunnen komen bij zijn eerste stappen in de politiek. Als papa van 7 puberkinderen is hij het ook gewoon om goed te luisteren, zaken bespreekbaar te maken en compromissen te sluiten. Antony sluit zich dan ook met veel enthousiamse aan bij het team, en is helemaal klaar voor oktober!

Lees meer
#26 Geneviève Van Acker
Merelbeke-centrum

Geneviève Van Acker heeft 42 jaar gewerkt als commercieel medewerker bij Bpost. Daar droeg ze met veel enthousiasme de naam van "Madam van de Post". Momenteel helpt ze bij DCO Merelbeke en is ze actief als vrijwilliger bij de Dienst Cultuur. Haar vriendelijke ingesteldheid en bereidwilligheid om mensen te helpen, zijn sterke troeven. Haar liefde voor Merelbeke is groot. Zij streeft dan ook naar een gemeente waar het voor élke inwoner goed vertoeven is, zonder mensen uit het oog te verliezen. 

Lees meer
#27 Daisy Poriau
Kwenenbos

Daisy Poriau woont al 35 jaar in Merelbeke, in de wijk Kwenenbos. Haar vader, Dirk Poriau, heeft een lange carrière in de Merelbeekse politiek achter de rug. Nu is de tijd aangebroken voor de enthousiaste Daisy om in zijn voetsporen te treden! Als coördinator van het Buurtinformatienetwerk Kwenenbos hecht ze veel belang aan een positief veiligheidsgevoel voor de inwoners. Daarnaast wil ze zich inzetten voor een bruisend Merelbeke, met aandacht voor jong en oud.

Lees meer