›› Home ›› Nieuws

GemeentefinanciŽn steeds gezonder

8 januari 2018

N-VA beweert dat de Gemeente Merelbeke op een financiële crash afstevent. Niets is minder waar. Merelbeke was begin de jaren 2000 inderdaad virtueel failliet, na overmoedige investeringen in een nieuw gemeentehuis en zwembad. “De afgelopen jaren is de situatie fors verbeterd. Dat blijkt uit de jaarrekeningen van gemeente én OCMW die de afgelopen jaren grote overschotten vertoonden,” legt schepen van financiën Tim De Keukelaere (Open Vld) uit. Een belastingverlaging in de volgende legislatuur is dan ook wel degelijk realistisch. Open Vld kiest daarvoor.

Factcheck

Een aantal cijfers die N-VA noemt, zijn gewoon ook fout. We zetten ze hier even op een rijtje.

Zo beweert men dat de schulden gedaald zijn van 46,4 miljoen euro naar 44,6 miljoen euro. De schulden bedragen in realiteit nu 40,2 miljoen euro.  Bovendien staat er maar liefst 20 miljoen euro op de rekening bij de gemeente, waaronder al een groot deel leningen die opgenomen zijn voor toekomstige financiering van grote investeringen.

De enige eerlijke graadmeter om de financiële gezondheid in te schatten, is de schuldgraad. Dat is de verhouding tussen de uitstaande schulden en de jaarinkomsten van de gemeente. Dit toont de draagkracht van de gemeente aan. Die schuldgraad is drastisch gezakt de afgelopen jaren van een problematisch niveau van 181% naar 119% op dit ogenblik. Ter vergelijking:  historisch heeft Merelbeke qua schulden een handicap opgebouwd na de bouw van het nieuwe gemeentehuis en zwembad. Eindelijk is er nu financiële ruimte om de schulden verder af te bouwen.

De N-VA beweert voorts dat de gemeente de komende jaren maar liefst 42 miljoen euro aan investeringen plant waaronder 26 miljoen euro voor de bouw van een nieuw seniorencentrum. Dankzij de inspanningen van OCMW-voorzitter Egbert Lachaert (Open Vld) werden subsidies bekomen voor dit project ten belope van 11 miljoen euro. Bovendien wordt 9 à 10 miljoen euro van de investering opgebracht door de hogere opbrengsten van exploitatie van het nieuwe rustoord. Er werd immers unaniem in de OCMW-raad goedgekeurd dat de nieuwe dagprijs 53 a 55 euro zal bedragen, wat meer inkomsten zal opleveren. In realiteit kost het rustoord dus maar 6 miljoen euro aan de gemeente, geen 26 miljoen euro! N-VA misrekent zich hier voor maar liefst 20 miljoen euro.

De gemeente investeert de komende jaren dus een goeie 22 miljoen euro, maar het gaat hier over bijna alle grote geplande investeringsprojecten die de komende jaren plaatsvinden in onze gemeente. Dat is haalbaar voor onze gemeente. Er is bovendien al een deel leningen opgenomen om die investeringen te dekken. De rest van de uitgaven staan tot op de euro geboekt in de meerjarenplanning.

Ook de andere punten uit het N-VA-betoog zijn onjuist. Zo worden er in de meerjarenplanning al extra uitgaven ingeschreven voor stijgende rentelasten, minder inkomsten voor de tax shift, etc. Dit terwijl het absoluut niet zeker is dat deze zaken de begroting negatief zullen beïnvloeden. Met meevallers – die er traditioneel ook altijd zijn - wordt dan nog geen rekening gehouden.

Ondertussen blijkt trouwens uit een brief van de FOD Financiën van 18 december jl. dat de Gemeente Merelbeke de belastingsinkomsten voor de jaren 2018 tot 2021 onderschat. In totaal mag 323.438 euro extra aan inkomsten ingeschreven worden.

Pudding is al gegeten: ruime overschotten in de rekeningen

Schepen van financiën Tim De Keukelaere (Open Vld) concludeert: “Zoals N-VA zelf stelt: the proof of the pudding is in the eating. Wel, het enige relevante document op dit vlak is de jaarrekening, want die geeft tot op de euro aan wat de gemeente uitgeeft en ontvangt op een jaar tijd. Al de andere stukken zijn ramingen. De laatste jaarrekening toonde een overschot aan van maar liefst 1,8 miljoen euro bij de Gemeente en 0,5 miljoen euro bij het OCMW! Gecombineerd dus meer dan 2 miljoen euro over op de rekening op 1 jaar tijd.”

Een crash lijkt dus nog niet direct in zicht. Wel integendeel. De cijfers worden jaar na jaar beter. In zoverre dat een belastingverlaging tot de mogelijkheden behoort.